twitter

Thursday, February 19, 2015

Washington’da Yeni Düşünce Kuruluşu: GPI


Washington’daki Yeni Düşünce Kuruluşu Üzerine Düşünceler

Ilhan Tanır


Washington’da yeni bir düşünce kuruluşu açıldı. İsmi ‘’the Global Policy Institute'' veya GPI. Bu düşünce kuruluşu, Bahçeşehir Üniversiteleri ve Uğur Dersaneleri gibi Türkiye’de marka olmuş eğitim kurumlarının lideri Enver Yücel’in vizyonerliği ile kuruldu.


Washington’da Türkiye ile ilgilenen kurumların çoğalması, ABD’nin başkentinden Türkiye’yi ve bölgeyi izleyen uzmanlar, gazeteciler veya gözlemciler için iyi bir haberdir. Özel bir girişimcinin Washington’da bir düşünce kuruluşu kurulmasına öncülük etmesi de, o ülke adına -bu bahiste Türkiye, iyi bir haberdir.


Türkiye’den bazı işadamları kurumları Washington’da farklı think tanklerde Türkiye çalışmalarını desteklerken, Enver Yücel’in yaptığı gibi neredeyse tek başına böyle bir işin altına girme fikrinin cesur olduğunda tartışma yok. Tabi onyıllardır eğitim camiasında liderlik yapmış Enver Yücel’in bu eğitim alanındaki networkü, böyle büyük fikrin gelişmesinde yardımcı olduğu kesindir. Önemli olan herşeyi bilmek değildir, ama farklı konuları bilenlere yakın durmaktır. Bu sözü de muhtemelen Yücel’in kendisinden duymuştum.


Ama Washington’da düşünce kuruluşu kurmanın zorluklarının da nedenleri vardır.


Washington’da düşünce kuruluşunun tabusunun olmaması gerekmektedir. Hükümetlerle, Ankara da dahil olmak üzere, arasındaki mesafeyi korumak durumundadır. Merkezine hem Türkiye hem de ABD iç politikasında muhalif düşenleri kazara değil, bilerek ve isteyerek alabilmelidir ki, o merkez bağımsızım diyebilsin.


Yoksa Washington küçük bir şehir olsa da, iyi haberlerin dağılmasının yavaş olduğu ve ‘reputation’ı kurmanın zor olduğu bir şehirdir. Bunun yanısıra, bir düşünce kuruluşu için en büyük zayıflık olarak kabul edilebilecek ‘dar bakışlılık’ suçlamalarının da çok çabuk insanları ve kurumları etkisizleştirdiği bir şehirdir.


Tabi kimse bağımsız olmak zorunda değildir. Örneğin Seta’nın Washington şubesi aylardır herhangi bir panel dahi düzenlemeyen, başkentte sadece AKP’nin argümanlarını öğrenmek için başvurulan bir merkezdir. Analizlerinde hiçbir eleştirinin barınamadığı, tek yönlü, parti propagandası görünümündeki bu yazıların ABD kurumlarında pek etkinliğinin olduğunu düşünmek boşadır. Okunuyorlarsa, AKP’nin zihni geri planını öğrenme amacıyladır.


Başkan Ali Çınar
Global Policy Institute’nün başkanlığını Ali Çınar yapıyor. Çınar yıllardır New York’da Türk-Amerikan dernekleri yöneticilikleri yaptı. Tanınan bir isim. Ama şimdiye kadar Türkiye’nin çıkarlarını savunur pozisyonda görevler üstlenmişken, şimdiden sonra ‘global’ olma iddiasındaki bir düşünce kuruluşunun başkanı olarak, Türkiye’yle ilgili tartışmaları çok yönlü kabullenme ve yönetme durumunda kalabilmesi gerekebilir.


24 Nisan’ın bulunduğumuz 2015’de Washington’da çok daha farklı bir havada geçeceği düşünüldüğünde, GPI’da önümüzdeki aylarda 1915 Ermeni trajedilerini konu alan tartışmaların yaşanması bekleniyor.


Bu çok hassas konunun Washington’da kimlerle tartışılacağı, nasıl paneller düzenleceği ve yayınlanan analizlerin çeşitliliği ve farklılığı izlenecektir.


Washington’da bir düşünce kuruluşunun inşasının yapılmasına şahit olundu. Bu kurumun ne kadar büyüyüp, etkili bir merkez olabileceği sorusunun cevabı için ise GPI’in hangi prensiplere sıkı sıkıya bağlı kalacağını bekleyip, görmemiz gerekiyor.


Şimdilik bu düşünce kuruluşunun yeni hayatını kutlamak gerek.


Ali Çınar’ın gala akşamı okuduğu listeye göre, GPI’da şimdilik şu isimler kadrosunda görülecek:
Prof Gulnur Aybet,
Prof Yilmaz Esmer
Andreas Schleicher
Sir Mike Tomlinson
Prof Heath Lowry
Dr Walid Phares ,
Burak Kuntay
Meto Koloski
Michael McMahon
Javid Huseynov
Dr Burhan Koroglu
Nick Danforth  
Chris Gunn
Prof Michael Gunter


No comments: